Bestuur van de Michiel De Swaenkring

Erevoorzitter: Michel GALLOY , Parijs ( overleden )

Voorzitter: Patrick BLANCKAERT , Rijsel

Secretariaat : Marie-Jo BERNARD , Allennes les Marais

Penningmeester : Bertrand COURTOIS , Kassel

Beheerder : Michel LIEVEN , Allennes les Marais

Persverantwoordelijke en Webbeheerder : Karel Appelmans , Brayduinen