ZWIJGENDE VOETTOCHT

48e Mars aan de Pene

Zoals elk jaar in april, en dit sinds 1977 zonder onderbreking, verzamelen de Frans-Vlamingen zich zwijgzaam op het slagveld aan de Pene, waar in 1677 het lot van Zuid-Vlaanderen bezegeld werd. Het despotische Franse gezag slaagde er toen in om, na 70 jaar van knevelarij en talrijke oorlogen, de voormalige Nederlanden te ontmantelen en ons welvarend en ontwikkeld vaderland te ontbinden en te veranderen in een « Hauts de France » zonder ziel, dat alle records breekt qua ellende, werkloosheid en lelijkheid, een ware anomalie in dit welvarende noordelijke Europa waar wij integraal deel van uitmaken.

Deze vreedzame en stille mars is een unieke gelegenheid voor de Frans-Vlamingen om eraan te herinneren, dat ze als volk bestaan en dat ze niet willen verdwijnen en vooral dat we geen ch'tis zijn.

Terwijl Frankrijk een surrealistisch pseudodebat voert over zijn eigen identiteit, hebben wij, Vlamingen, geen enkele twijfel over de onze. Hieraan zal tijdens deze tocht herinnerd worden , aan de voet van de herdenkingszuil van deze brutale annexatie door Frankrijk.

Onze identiteit is geen ideologische zoals de Franse identiteit ! Wij Vlamingen zijn geen papieren, abstracte en onderling verwisselbare « burgers », maar vrije mensen, met hun wortels in een gemeenschappelijke geschiedenis, in een land en een volk ! De strijd van de Vlamingen is onderdeel van de universele strijd voor het VOLKERENRECHT, zonder hetwelke er geen « mensenrechten » bestaan.
 
 VLAANDEREN IS ONZE VADERLAND !
LATEN WE DIT SAMEN VERDEDIGEN !


Samenkomst in NOORDPENE

Zaterdag 27 april 2024 !

11.00 U BLOEMNEERLEGGING AAN HET GRAF VAN RAF SEYS

Verzamelen op het dorpsplein om 14.15 u !
Om 14.30 u vertrekken we voor een voettocht van ongeveer 7 km door de Vlaamse velden tussen NOORDPENE en ZUIDPENE

Na de zwijgende voettocht is er een samenzijn

Het is de uitdaging om het aantal deelnemers elk jaar te zien groeien ! Spreek erover in uw omgeving ! Kom in grote getale met uw gezin, uw vrienden en uw vlaggen ! Verspreid dit bericht via het internet !
Wij rekenen op u om deze manifestatie kenbaar te maken en mensen te mobiliseren ! Het is aan de Vlamingen om dit evenement te doen slagen !


_______________________________________________________________________________
AGENDA  :  Samenkomst in 2025 op 26 april te ZUIDPENE
Afspraak voor alle Vlamingen elke 4e zaterdag van april. De mars vertrekt afwisselend van Noordpene (even jaren) en Zuidpene (oneven jaren). De tocht eindigt op dezelfde plaats waar hij gestart is. Hij wordt georganiseerd door het Penekomitee, dat in Noordpene een museum geopend heeft dat gewijd is aan de slag van Kassel.


ADRES MICHIEL DE SWAENKRING : 934 avenue A.Mahieu in 59670 KASSEL