Tweehonderd jaar 1815 - De Nederlanden verenigd

Akademie voor nuuze Vlaemsche Taele : vereniging in Frans-Vlaanderen voor de instandhouding van het Vlaamse dialect.
Internationale vereniging voor de Nederlandse Taal en Cultuur ANV
De vereniging Zannekin wil de culturele en economische banden aanhalen tussen de historische Nederlanden.
Vereniging  YSER HOUCK
Volkslied De Vlaamse Leeuw
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds