Tweehonderd jaar 1815 - De Nederlanden verenigd

Akademie voor nuuze Vlaemsche Taele : vereniging in Frans-Vlaanderen voor de instandhouding van het Vlaamse dialect.
Het Blauwershof in Godewaersvelde
Vlaams-Nederlandse vereniging Ons Erfdeel
Internationale vereniging voor de Nederlandse Taal en Cultuur ANV
Zannekin Fietstoeren : ter herdinking aan de vrijheidsstrijder uit de 13de-14de eeuw die sneuvelde in de Slag bij Kassel op 23 augustus 1328.
De vereniging Zannekin wil de culturele en economische banden aanhalen tussen de historische Nederlanden.
Vereniging  YSER HOUCK
Volkslied De Vlaamse Leeuw