DE MEYSJES VAN DUYNKERKE

Te Duynkerk’ gaet het al verkeerd ;
De meysjes zyn un ‘t fransch geleerd.
Van leerom larelom, joep, joep, joep.
De meysjes zyn in ‘t fransch geleerd.
Van iviva.

De meysjes dragen al zyden roks.
De knechten dragen maar leeren broeks
Van leerom larelom, joep, joep, joep.
De meysjes zun in ‘t fransch geleerd
Van iviva

De meysjes dragen markynen schoens
De knechten dragen maer houten schoens
Van leerom larelom, joep, joep, joep.
Van iviva