VLAANDEREN DEN LEEUW - Tijdschrift

Vrienden van Frans-Vlaanderen,

Sinds de oprichting van de MDSK in januari 1972 werd de klemtoon steeds gelegd op het bevorderen van de waarden die in het verleden en ook in de toekomst het belang van Vlaanderen in Europa weerspiegelen.
Wij hebben resoluut gekozen om onze cultuur meer en meer op de voorgrond te brengen in een geest van vrijheid en verantwoordelijkheid en in verbroedering met de andere volkeren binnen Europa.
Wij kunnen ons niet neerleggen bij de versnippering die er in bestaat onze culturele rijkdom te ontkennen alsook de verscheidenheid van het Europese vasteland.
Door onze cultuur te verdedigen hebben wij de sterke overtuiging de echte democratie te verdedigen. De erkenning van het Nederlands als regionale taal blijft uiteindelijk ons doel.
Om dit mogelijk te maken doen we beroep op u
Nummer 70 van Vlaanderen den Leeuw ligt klaar!
 

Sluit aan bij de “Michiel De Swaen Kring”.
Gewoon lid: 25 Euro/jaar
Abonnement Vlaanderen den Leeuw (3 uitgaven per jaar): 15 Euro
Lid + abonnement: 30 Euro/jaar - Steunend lid: vanaf 35 Euro
Bank
ARGENTA - IBAN : BE83 9730 3518 9715  -  BIC : ARSPBE22
Post : Karel Appelmans, Postbus 8 , B-8660 De Panne Centrum
E-post : info@michieldeswaen.eu